Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4
Jak na knihovnu online
5 6 7 8
9 10 11 12
Zasedání zastupitelstva městyse
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Vodovod a kanalizace

Vodovod a kanalizace

Městys Zlonice provozuje vlastní síť vodovodu a kanalizace.  Dostupnost není na celém území městyse. Ve Zlonicích je dostupný vodovod a gravitační kanalizace pro většinu objektů. V místních částech Břešťany a Tmáň je dostupná tlaková kanalizace, vodovod je ve výstavbě. V místních částech Lisovice a Vyšínek je dostupný vodovod, projekt na tlakovou kanalizace je připraven a s realizací se počítá v příštích letech.

Kanalizace je v některých částech obce jednotná, tedy jak pro splašky tak deštovou vodu. V některých částech je však oddílná. 

Co potřebujete pro připojení?

 • Potřebujete projekt pro vaší vodovodní či kanalizační přípojku.  Ten vám zpracuje libovolný projektant s příslušným oprávněním.
  - Územní souhlas k projektu, ten vydá stavební úřad ve Zlonicích. 
  - Souhlasné vyjádření Městyse Zlonice, jako vlastníka infrastruktury.  Žádost pro tento souhlas podejte libovolné formě na podatelnu.
  - Zajistíte si libovolnou firmu s příslušným oprávněním, která vám připojení realizuje na Vaše náklady.  
  - Vodoměrné soupravu instaluje firma Petr Bezděkovský nebo Alexandr Černý. Vodoměr bude vždy zapečetěn plombou městyse s evidenčním číslem.  Případnou jinou firmu pro montáž vodoměru lze vybrat jedině po předcházejícím souhlasu od správce majetku městyse.
  - Po realizaci vodovodní přípojky vyrozumíte správce majetku, který si zapojení převezme. Připravte si kopii záručního listu vodoměru.
  - Náklady na novou vodoměrnou soupravu a navrtávací pás vám městys proplatí maximálně do výše 4.000 Kč.
  - Náklady na připojení na tlakovou kanalizaci částečné proplácí městys. Max 50% doložených nákladů a současně ne více jak 20.000 Kč.
  - Uzavřete smlouvu na dodávku vody a využívání kanalizace.

Jak se platí vodné a stočné?

Platí se obci, více viz poplatky a platby. Vyúčtování na základě spotřeby probíhají 3x ročně. Náklady na stočné (kanalizaci) se odvíjí dle spotřeby vody, pokud není smluvně určeno jinak.

Výměna vodoměru

Výměnu vodoměru provádíme periodicky na konci certifikačního období, bude vás kontaktovat pověřený pracovník městyse. Výměna je na náklady městyse.

Kam hlásit závady?

Závady na kanalizační či vodovodní síti hlašte správci majetku. Pokud máte však závadu na své části přípojky, musíte ji vyřešit ve vlastní režii.

Ke stažení:
Rozhodnutí kraje k provozování vodovodu.pdf