Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Knihovna > Historie knihovny ve Zlonicích

Historie knihovny ve ZlonicíchZAČÁTKY KNIHOVNY

Dne 29.října 1848 byla otevřena veřejná knihovna a čítárna ve Zlonicích. Byla pobočkou pražského spolku Slovanská lípa. Ve výboru zasedali František Ratolístka, Kašpar Vopršal z Lisovic, Boh. Havelka, Josef Řezníček, první knihovník Petr Janda (podučitel), J.Toman, Jan Mužík, Jan Čtrnáctý a Frant. Michl.Knihovna měla 44 svazků.

V čítárně byly tyto časopisy:

Národní noviny, Slovanská lípa, Včela, Večerní list, Občan, Posel z Budče, Pražské noviny, Brejle, Týdenník moravský, Pražský posel, Ranní list, Řemeslnické noviny a Sedlské noviny. Čítárna byla umístěna v domě Antonína Sedláčka, později v městském domě. Poslední záznam o činnosti je z března roku 1849. Spolek Slovanská lípa byl rozpuštěn po zásahu policie a jeho majetek zapečetěn pro činnost monarchii nepřátelskou.

Z DALŠÍ ČINNOSTI

V roce 1870 byl založen spolek Horoslav, čtenářsko-divadelní beseda. Jeho knihovna měla asi 160 svazků. Potom se knihovna stěhovala po různých spolcích.

Dne 17.11.1905 obecní zastupitelstvo rozhodlo, že zapůjčí pro knihovnu Palacký a čítárnu dvě přízemní místnosti v radnici - na žádost Vzdělávacího sboru ve Zlonicích, podporovanou místními spolky a korporacemi (tělovýchovnou jednotou SOKOL, Sborem dobrovolných hasičů, Ústřední maticíškolskou, Spolkem vojenských vysloužilců, učitelským sborem a dalšími). Knihy půjčovali členové učitelského sboru. Teprve dne 27. října 1908 byl obecním zastupitelstvem zvolen zvláštní knihovní odbor. Po 1. světové válce byla zvolena knihovní rada, knihovníkem byla A. Kozinová, která půjčovala knihy v neděli odpoledne.

Během 2. světové války velice vzrostl počet čtenářů i výpůjček - nejvíce jich bylo v roce 1943 - 526 čtenářů (z toho 230 dětí) přečetlo celkem 41.152 knih.

1955 - byl uskutečněn literární večer za přítomnosti herce Karla Högera s výstavou a prodejem knih.

1958 - byla v Památníku Antonína Dvořáka výstavka ke 110. výročí založení knihovny.

1978 - dne 26.října proběhla oslava 130. výročí založení knihovny. Nejdříve vystoupili žáci z LŠU Zlonice, dále pronesl projev pan Fr. Suchopárek a vyvrcholením byla beseda se spisovatelem Františkem Nepilem, který přijal naše pozvání. Oslava se konala v Památníku Ant. Dvořáka a všem přítomným se moc líbila.

1988 - Zlonická knihovna byla vymalována. Pro děti byla uspořádána beseda s Lad. Kochánkem a tři soutěže, pro dospělé proběhla beseda se spisovatelem Františkem Stavinohou.

1992 - došlo k zásadní změně - od roku 1965 se všichni knihovníci snažili o zajištění lepších prostor pro naší knihovnu - konečně došlo ke stěhování! Z domu ve Dvořákově ulici jsme se přestěhovali do pavilonu bývalé mateřské školky St. statku Zlonice v Pippichově ulici. Stěhovat jsme začali od začátku prázdnin a od 7.září do konce listopadu jsme provedli i celkovou revizi knih. Velmi mi pomohla paní Miluše Mašková a také pí Hana Hrdličková. Od prosince byla knihovna opět otevřena pro své čtenáře.

1997 - od začátku roku jsou všechny knihovny převedeny z Min. kultury na obecní úřady. Rozpadá se střediskový systém, který byl od roku 1965. Postupně vyřazuji knihy z výměnného fondu pro knihovny, které ze Střediskové knihovny Zlonice odcházejí. Jsou to nyní Poštovice, Vraný, Dřínov a Královice.

1998 - v tomto roce jsme oslavili 150. výročí založení naší knihovny. K této příležitosti byly uspořádány soutěže pro děti, kterých se účastnila celá škola. Z jednotlivých ročníků byly 3 nejlepší děti  odměněny věcnou cenou.21. 10. 98 byla beseda se spisovatelem Jiřím Stránským, který pochází z nedalekých Klobuk. Beseda se líbila, jenom nás mrzelo, že nepřišlo víc lidí. Pan Stránský nám také hned po besedě napsal krásný zápis do kroniky knihovny a ještě nám písemně poděkoval za dárek, který jsme mu předali.

1999 - v listopadu nám byl nainstalován Internet - máme připojeny dva počítače. Zároveň bylo nainstalováno bezpečnostní zařízení. Pomalu se nám tato služba začíná rozjíždět. V tomto roce byla také ukončena spolupráce s MLK Šlapanice. Byly předány knihy a popřála jsem knihovníkovi hodně úspěchů v jeho další práci.

2000 - na Internet přišlo 301 zájemců. Čtenářů máme celkem 266 a navštívili nás 2.359krát. Vypůjčili si celkem 13 511 knih a časopisů. Do střediska už patří pouze MLK Jarpice a MLK Stradonice. Knihovna ve Vyšínku je pobočkou SK Zlonice.

2001 - tak už nám začalo třetí tisíciletí! Neobešlo se to bez velkého hluku a ohňostrojů. Doufejme, že toto století a tisíciletí, které tak radostně začalo,bude příznivější kultuře a bude si více vážit člověka. Knihovna má celkem 22.782 knihovního fondu (z toho 3 CD Romy), odebírá 19 časopisů. Zvýšil se nám počet čtenářů na 284 a Internet navštívilo 512 návštěvníků. Od června začíná pracovat MLK v Pálči a bude používat také našich služeb.

2002 - v tomto roce proběhlo několik zásadních změn, které se velmi dotýkaly také naší knihovny. Podle nového zákona o knihovnách (č.257/2001 Sb.) musel být vypracován nový Knihovní řád a také Zřizovací listina. Po jejich vypracování jsme museli požádat Ministerstvo kultury o zapsání do evidence knihoven. Toto jsme včas učinili a dne 8.8.2002 jsme byli zapsáni a obdrželi jsme evidenční číslo. Bez tohoto čísla by od roku 2003 knihovna nemohla pracovat. Čtenářů jsme měli celkem 296 a půjčili si celkem 13.691 svazků. Na Internet se přišlo podívat 455 návštěvníků. V březnu také probíhala akce pro ZŠ - seznámení s Internetem - kterého se zúčastnilo101 žáků.

2003 - letos jsme oslavili 155.výročí založení knihovny. Na začátku roku jsem vypracovala žádost na přidělení dotace od ministerstva kultury (se žádostí mi pomohl p. Rudolf Kos - po odborné stránce, a dále jsem vše konzultovala s knihovnou ve Slaném).Jednalo se o přidělení financí na nákup dalšího počítače a knihovnického programu(pro evidenci knih),dále o vylepšení dvou stávajících počítačů připojených na internet. Uspěli jsme,i když ne v plné míře. Žádali jsme o 84.000,- Kč a obdrželi jsme 57.000,- Kč.

Nakoupili jsme nový počítač, program KP Sys a vylepšili jsme paměť  u počítačů na Internet. Na všechny tři počítače jsme zakoupili antivirový program.V březnu proběhla akce “Březen-měsíc internetu“ ve spolupráci se ZŠ Zlonice. Další návštěvy žáků školy (1.-3. ročníky) probíhaly v říjnu v rámci akce „Týden knihoven“. Hlavní oslavy roku ale proběhly 9.října 2003. Mé pozvání přijal pan  Josef Fousek, zpěvák, kytarista, velký vypravěč a skladatel. Vystoupil v Památníku Antonína Dvořáka se svým pořadem „Nemám čas lhát“. Do poslední chvíle před jeho příjezdem jsem se obávala, co všechno se nepovede. Jestli bude dost lidí v sále, jestli  není pan Fousek nemocen (ještě týden před vystoupením měl chřipku) … Jestli jste se této akce zúčastnili, víte, že vše dopadlo skvěle. Pan Fousek si získal všechny přítomné svou vitalitou a životní moudrostí bez zbytečného poučování. Po skončení programu jsem viděla jen samé usmívající tváře a věřím, že nikdo neodcházel zklamaný. Myslím, že má velký dar a umí pohladit člověka na duši.. Zapsal se nám do kroniky a když jsme si ještě po skončení programu  spolu povídali,velice si pochvaloval zdejší prostředí i diváky.

Celkem jsme pořádali v tomto roce pro čtenáře 8 akcí na které přišlo 325 účastníků. Čtenářů  bylo 261 a navštívili knihovnu 2.466 krát a vypůjčili si celkem 12.619 knih a časopisů. Vzhledem k tomu, že se knihy i časopisy stále zdražují a rozpočet zůstává zakoupila jsem pouze 170 nových knih a knihovna  odebírá 19 časopisů.

vloženo: 27.04.2011 | Administrator