Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích
20
21 22 23 24 25 26
Rozsvěcení vánočního stromu ve Tmáni
27
Den otevřených dveří Základní školy
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
28 29 30 1 2 3
Mikulášská zábava 2022
4
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Nacházíte se na www stránce, prostřednictvím které můžete zaslat na: Úřad Městys Zlonice elektronickou datovou zprávu.

Elektronickou datovou zprávu můžete zaslat:

 • emailem na adresu: o.zlonice@email.cz
 • pozemní poštou na adresu: Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice
 • doručit osobně v úředních hodinách na adresu: Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice
 • datová schránka : 2npb7ae

Pravidla pro podání elektronické zprávy prostřednictvím emailu

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Městys Zlonice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjemní, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Elektronická adresa elektronické podatelny: o.zlonice@email.cz 
 • Časová možnost podání: kdykoliv
 • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
 • Úřední dny podatelny

Pravidla pro doručení elektronické zprávy pozemní poštou nebo osobně

Místo podání datové zprávy: Městys Zlonice, Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice

 • Pozemní poštou: kdykoliv
 • Osobně: V úřední dny podatelny

Potvrzení přijetí

 • Pozemní poštou: Přijetí se nepotvrzuje
 • Osobně: v den převzetí datové zprávy

PROSTUDUJTE PŘED ODESLÁNÍM

Upozornění

 • V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
 • Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně, nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 • Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 • Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
 • Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

Kontrola elektronické datové zprávy:

 • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
 • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
 • podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobně na podatelnu
 • pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pozemní pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá

Potvrzení doručení datové zprávy.

 • Každá osobně doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem. 
 • VZOR: Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městys Zlonice na o.zlonice@email.cz
 • dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS Identifikátor dokumentu
  S pozdravem
  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

Seznam oprávněných zaměstnanců 

 • Městyse Zlonice, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.
 • Jméno a příjmení Č. certifikátu Vydavatel kvalif. certifikátu
  Chochola Antonín 1 Česká pošta a.s.

Technické parametry datové zprávy

Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Úřad obce Skorkov postupovat v souladu s platnou legislativou.

 • Technické parametry přijímaných datových zpráv
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc,  .txt, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, .htm, .html, .xhtml. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 4 MByte
 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
  Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
 • Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Seznam právních předpisů

podle kterých je možné vůči Městysu Zlonice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů