Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Nacházíte se na www stránce, prostřednictvím které můžete zaslat na: Úřad Městys Zlonice elektronickou datovou zprávu.

Elektronickou datovou zprávu můžete zaslat:

Pravidla pro podání elektronické zprávy prostřednictvím emailu

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Městys Zlonice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjemní, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@zlonice.cz nebo o.zlonice@email.cz 
 • Časová možnost podání: kdykoliv
 • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
 • Úřední dny podatelny

Pravidla pro doručení elektronické zprávy pozemní poštou nebo osobně

Místo podání datové zprávy: Městys Zlonice, Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice

 • Pozemní poštou: kdykoliv
 • Osobně: V úřední dny podatelny

Potvrzení přijetí

 • Pozemní poštou: Přijetí se nepotvrzuje
 • Osobně: v den převzetí datové zprávy

PROSTUDUJTE PŘED ODESLÁNÍM

Upozornění

 • V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
 • Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně, nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 • Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 • Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
 • Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

Kontrola elektronické datové zprávy:

 • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
 • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
 • podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobně na podatelnu
 • pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pozemní pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá

Potvrzení doručení datové zprávy.

 • Každá osobně doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem. 
 • VZOR: Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městys Zlonice na o.zlonice@email.cz
 • dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS Identifikátor dokumentu
  S pozdravem
  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

 

Technické parametry datové zprávy

Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Úřad obce  postupovat v souladu s platnou legislativou.

 • Technické parametry přijímaných datových zpráv
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc,  .txt, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, .htm, .html, .xhtml. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 4 MByte
 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
  Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
 • Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Seznam právních předpisů

podle kterých je možné vůči Městysu Zlonice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů