Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kurz základů výroby korálkových šperků
Dvořákův festival - koncert v Památníku A.D.
31 1 2
Muzikál Bídníci - zájezd
Drobečková navigace

Úvod > Památky a kultura > Historie a současnost

Historie a současnost


Městys Zlonice slavil v roce 2018 700. výročí od prvního doloženého písemného spisu o „vsi Zlonice s kostelem a tvrzí“ z roku 1318. Je nutné zmínit, že celá oblast Zlonicka byla ale osídlena už v době předhistorické. Osud osady určovala obchodní stezka, která tudy procházela. K roku 1343 byla obec královským zbožím. Jinak ovšem mnoho zpráv o středověkých  dějinách nemáme. Vedle kostela Panny Marie stála na vyvýšenině nad obcí  tvrz  snad v místech dnešního zámku, kde sídlila místní vrchnost. První zmínka o tvrzi ale pochází až z roku 1576. V průběhu dějin vlastnili Zlonice Albrecht Šlik z Holíče, Ondřej Tatek z Kuřího, jeho dcera Anna z Kuřího provdaná Valkounová z Adlaru a na krátké období byli vlastníky také Libštejnové z Kolovrat. Ovšem na kulturním i hospodářském rozvoji této zemědělské obce měly největší podíl ze všech majitelů, kteří Zlonice vlastnili, dva významné rody: Valkounové z Adlaru (1544 -1707) a Kinští z Vchynic a Tetova.

Zástupce prvního jmenovaného rodu - Bohuchval Valkoun z Adlaru nechal přestavět tvrz Štáf počátkem 17. století na renesanční zámek . Obnovil faru a školu, postavil špitál pro chudé. Díky poslednímu členu rodu byla ves Zlonice roku 1705 císařem Josefem I. povýšena na městečko se všemi příslušnými právy. Bohužel poslední Valkoun panství zadlužil, prodal Libštejnům z Kolovrat a od nich roku 1721 kupují zlonické panství Kinští z Vchynic a Tetova.  Rod Kinských je starý český šlechtický rod, který se výrazně zapsal do dějin celého českého národa. Generace příslušníků rodu se díky svým zásluhám, zdatnosti v hospodaření a službám Českému království postupně domohly vzestupu. Z vladyků se stali rytíři a z nich hrabata a dokonce knížata. Příslušníci rodu se do našich dějin zapsali zvláště jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Nás samozřejmě zajímá, jak velice významně ovlivnili i historii našeho městyse. Období, ve kterém vlastnili Zlonice Kinští, přineslo hospodářský a kulturní rozkvět: založili několik továren, pivovar, cukrovar. Největší rozmach života Zlonic nastává za Filipa Kinského.  V letech 1727 – 1744 nechal přebudovat chrám Nanebevzetí Panny Marie, roku 1745 financoval stavbu nového špitálu pro chudé a podle plánů K.I.Dientzehofera byla na jeho popud v letech 1750 až 1753 postavena fara. Kinští drželi Zlonice až do roku 1945.

Zlonice jsou spádovou obcí pro Břešťany, Tmáň, Lisovice a Vyšínek. Proto i něco málo z historie těchto obcí.

Písemně jsou Břešťany doloženy k roku 1282 jako zboží vyšehradské kapituly, ale v 15. století církev o zdejší zboží přišla. Část obce nejspíš sdílela osudy se Zlonicemi . Na počátku 15. a 16. století byly majetkem, stejně jako zlonické panství, rodu Valkounů z Adlaru, pak Libštejnů z Kolovrat a od roku 1721 Kinských. V roce 1976 se Břešťany sloučily se Zlonicemi.

První písemná zmínka o obci Tmáň je ze 14. století. (1382). Roku 1406 je uváděna v Urbáři obecní lázeň – tehdy měla náves tvar okrouhlice. V tomto roce patřila ves Břevnovskému klášteru, ale v husitských válkách o ni přišel. Na počátku 16. století je Tmáň jmenována při smečenském panství, roku 1536 připadla k okořskému panství. Na konci 16. století byla rozdělena na dvě části. Po konfiskaci majetku během 17. století byla prodána Bohuchvalu Valkounovi z Adlaru. V roce 1976 byla obec Tmáň sloučena se Zlonicemi.

V katastru obce Lisovice bylo objeveno několik lokalit, které dokládají osídlení od doby bronzové až do časného středověku. Osídlení sahalo až do mladší doby kamenné. bylo zjištěno osídlení z mladší a pozdní doby bronzové , z doby laténské, ze starší doby římské a z doby slovanské . První dochované doklady dokazují existenci obce na počátku 14. stol., kdy se uvádí Dětřich (Dytrich) z Lisovic a další zmínka o Lisovicích je z roku 1380. Pak si osadu nebo její části předávali různí majitelé: páni z Telců, Bořita z Martinic, město Slaný, pražská kapitula, Třebíz, Klobuky, Vraný…To vše během 14. až 17. stol., ale ještě roku 1867 se v Knize pro obec Lisovice píše o „Wranské vrchnosti“. V záznamech často figurují zástupci rodu Vopršalů, např. Roku 1886 najali dvůr Velký Páleč, roku 1888 koupili jednu usedlost v dražbě, roku 1893 postavili hospodu čp.25 u nádraží, při silnici od zlonického nádraží ke Dřínovu vlastnili cihelnu. Do roku 1920 měla obec Lisovice společné vedení s obcí Vyšínek. Obce musely požádat ministerstvo vnitra o zrušení tohoto svazku. Roku 1960 se Lisovice připojily ke Zlonicím.

Původně byl Vyšínek jednou z menších sopek na Podřipsku v době třetihor. Ojediněle nalezené broušené kamenné nástroje svědčí o osídlení okolí dnešního Vyšínku již v mladší době kamenné. První písemná zmínka o osadě Vyšínek pochází z roku 1263, kdy král Přemysl Otakar II. potvrdil dědicky nabytý majetek kapli Všech svatých na Pražském hradě. Začátkem 18. století tu jsou dvě usedlosti potažní a jedna chalupa. Obce Lisovice a Vyšínek měly dříve společné vedení. V roce 1960 byla obec Vyšínek připojena k obci Zlonice.

Novější 1

Z kroniky městyse - rok 2022

C:\Users\user\Desktop\KRONIKA 2022.docx

Více

Publikováno 6. 12. 2023 15:02

Z kroniky městyse - rok 2021

KRONIKA 2021 (1).docx

Více

Publikováno 27. 6. 2022 13:14

Z kroniky městyse - rok 2020

KRONIKA 2020.docx

Více

Publikováno 12. 8. 2021 12:59

Z kroniky městyse - rok 2019

KRONIKA 2019.docx

Více

Publikováno 15. 6. 2020 9:52

Z kroniky městyse - rok 2018

KRONIKA 2018.docx

Více

Publikováno 25. 6. 2019 10:02

Z kroniky městyse - rok 2017

Více

Publikováno 1. 2. 2019 14:13

Z kroniky městyse - rok 2016

Více

Publikováno 1. 2. 2019 14:12

Z kroniky městyse - rok 2015

Více

Publikováno 1. 2. 2019 14:09

Z kroniky městyse - rok 2014

Více

Publikováno 1. 2. 2019 14:08

Z kroniky městyse - rok 2013

Více

Publikováno 1. 2. 2019 13:54

Z kroniky městyse - rok 2012

Více

Publikováno 1. 2. 2019 13:52

Z kroniky městyse - rok 2011

Více

Publikováno 1. 2. 2019 13:47

Z kroniky městyse – rok 2010

Více

Publikováno 1. 2. 2019 13:36

LEDEN AŽ KVĚTEN ROKU 1945

Více

Publikováno 1. 2. 2019 13:29

Vzpomínky na rok 1939-1945

Více

Publikováno 1. 2. 2019 13:22

SVĚTY EDUARDA INGRIŠE

Více

Publikováno 1. 2. 2019 13:12

VÝROČÍ OSOBNOSTÍ v roce 2011

Více

Publikováno 1. 2. 2019 13:09

Pravidla pro používání městských symbolů

Více

Publikováno 1. 2. 2019 13:01

Znak Zlonic

Více

Publikováno 1. 2. 2019 12:58

Prapor Zlonic

Více

Publikováno 1. 2. 2019 12:52

Novější 1