Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Vodovod a kanalizace

Vodovod a kanalizace

Městys Zlonice provozuje vlastní síť vodovodu a kanalizace.  Dostupnost není na celém území městyse. Ve Zlonicích je dostupný vodovod a gravitační kanalizace pro většinu objektů. V místních částech Břešťany a Tmáň je dostupná tlaková kanalizace a vodovod. V místních částech Lisovice a Vyšínek je dostupný vodovod, projekt na tlakovou kanalizace je připraven a s realizací se počítá v příštích letech.

Kanalizace je v některých částech obce jednotná, tedy jak pro splašky tak deštovou vodu. V některých částech je však oddílná, tedy tlaková jen pro splašky.

Co potřebujete pro připojení?

 • Potřebujete projekt pro vaší vodovodní či kanalizační přípojku.  Ten vám zpracuje libovolný projektant s příslušným oprávněním.
  - Územní souhlas k projektu, ten vydá stavební úřad ve Zlonicích. 
  - Souhlasné vyjádření Městyse Zlonice, jako vlastníka infrastruktury.  Žádost pro tento souhlas podejte libovolné formě na podatelnu.
  - Zajistíte si libovolnou firmu s příslušným oprávněním, která vám připojení realizuje na Vaše náklady.  
  - Vodoměrné soupravu instaluje městysem pověřená osoba - viz níže. Vodoměr bude vždy zapečetěn plombou městyse s evidenčním číslem.  Případnou jinou firmu pro montáž vodoměru lze vybrat jedině po předcházejícím souhlasu od správce majetku městyse.
  - Po realizaci vodovodní přípojky vyrozumíte správce majetku, který si zapojení převezme. Připravte si kopii záručního listu vodoměru.
  - Vodoměrnou soupravu  a vodoměr poskytne městys výše uvedeným firmám či živnostníkům k montáži na vaši přípojku
  - Náklady na připojení na tlakovou kanalizaci částečné proplácí městys. Max 50% doložených nákladů a současně ne více jak 20.000 Kč.
  - Uzavřete smlouvu na dodávku vody a využívání kanalizace.

Jak se platí vodné a stočné?

Platí se obci, více viz poplatky a platby. Vyúčtování na základě spotřeby probíhají 3x ročně. Náklady na stočné (kanalizaci) se odvíjí dle spotřeby vody, pokud není smluvně určeno jinak.

Výměna vodoměru

Výměnu vodoměru provádíme periodicky na konci certifikačního období, bude vás kontaktovat pověřený pracovník, firma či živnostník. Jsou uvedeny na této stránce. Výměna je na náklady městyse.

Kam hlásit závady?

Závady na kanalizační či vodovodní síti hlašte správci majetku. Pokud máte však závadu na své části přípojky, musíte ji vyřešit ve vlastní režii.

Městysem pověřené osoby (firmy) provádět práce na vodovodu městyse

Petr Bezděkovský - tel: 725424669
Alexandr Černý - tel: 732400523
Aleš Šnobl - tel: 731515208

Ke stažení:
Rozhodnutí kraje k provozování vodovodu.pdf 
Rozhodnutí kraje k provozování kanalizace - 2015.pdf Původní rozhodnutí - 2011.pdf