Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Památky a kultura > Historie a současnost > VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ZLONIC

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ZLONICBÁČOVÁ Eleonora, roz. KELLEROVÁ

(nar. 1930  Levice, Slovensko)

první pilotka vojenského letadla v republice, učitelka létání

 V r.1938 rodina vystěhována do Čech, protože  otec – vojenský důstojník- odmítl sloužit v armádě Slovenského státu. Ve Zlonicích za války člen ilegálního NV, pomoc ukrytým zajatcům, v květnu 1945 velitel obrany Zlonic.

DOUŠA Karel

(28.1.1876 Zlonice – 3.4.1944 Praha)      

hudební skladatel, varhaník, sbormistr

Sbormistr pražského Hlaholu a téměř 30 let kapelník ve svatovítském chrámu v Praze. Autor církevní hudby.

DVOŘÁK Antonín dr.h.c.

(8.9.1841 Nelahozeves – 1.5.1904 Praha)

hudební skladatel, dirigent, hudební pedagog

Hudební základy získal u učitele Ant. Liehmanna ve Zlonicích. Absolvent varhanické školy v Praze. Violista orchestru Prozatímního divadla do r.1871. Varhaník u sv. Vojtěcha v Praze. Od 70.let 19.stol.začaly jeho skladby pronikat do zahraničí a vycházet tiskem. V letech 1884 – 1896 podnikl  devět uměleckých zájezdů do Anglie. V letech 1892 – 1895 ředitel konzervatoře v New Yorku . v dalších letech opět tvořil a vyučoval v Praze. Autor 9 symfonií, komorních skladeb, oratorií, kantát, písní, oper.

FRIČ Dušan, RNDr.

(11.3.1924 Zlonice – 2.1.1989 Praha)      

geograf

Absolvent PF UK Praha – specializace : regionální geografie ČR. Spoluzakladatel časopisu Lidé a země. Reprezentoval 22 krát. Byl účastníkem OH v Melbournu a Římě.

KAPR Jiří

(1913-1976) 

klempíř, kulturní pracovník ve Zlonicích

Opravoval řadu památek v regionu a Praze. Jeden ze zakladatelů Vlastivědného kroužku Zlonicka a Památníku Ant. Dvořáka. První upozornil na článek o rostoucí popularitě našeho rodáka Eduarda Ingriše.

INGRIŠ Eduard

(11.2.1905 Zlonice-13.1.1991 South Lake Tahoe USA)                                                

hudební skladatel a textař (operety, písně),cestovatel, filmař, fotograf

Od r.1947 žil v exilu. Procestoval Bolivii a Peru, uskutečnil dvě plavby na balzovém voru z Jižní Amerily k ostrovům v Pacifiku. V r.1962 odešel do USA, kde přednášel a promítal své filmy. V návratu do vlasti po r.1989 mu zabránila choroba. V Památníku A. Dvořáka je umístěna pamětní deska, urna a expozice, archiv je v Muzeu  Hanzelky a Zikmunda ve Zlíně.

KEPKA Vladimír

(1925 Zlonice – 18.8.1998 Neratovice) a

KEPKA Zdeněk

(1930 Zlonice)

umělečtí skláři

Špičkoví tvůrci se světovým ohlasem. Z celé řady ocenění vyniká Oscar, udělený odbornou porotou pařížského Uměleckého salonu v r.1971. Dcera Vl.Kepky- Helena- akademická malířka.

JANÍČKOVÁ  Olga – za svob. NEDVĚDOVÁ

nar.1935 ve Zlonicích                                 

výtvarnice

Hlavní náplní  její práce jsou koláže, v poslední době internetové. Výstavy měla např. v Praze, Zlonicích, ve Slaném.

JIRÁSEK Jaroslav

(6.6.1932 Zlonice)                   

atlet

Reprezentoval Republiku v běžeckých disciplinách.

KOUKOLÍČEK Václav

(20.5.1900 Zlonice- 1967 Rokycany)        

sochař

Absolvent UMPRUM Praha, žák prof. Mařatky a Štipla. Podnikl studijní cestu do Mnichova, Drážďan, Paříže a Itálie. Tvůrce pomníků, plaket, bust, soch a plastik.

LIEHMANN Antonín

(11.1808 Tubož – 22.1.1879 Zlonice)

Hudební pedagog a skladatel, varhaník a klarinetista

Učitel hudby Ant. Dvořáka. Skládal hudbu taneční i smuteční pochody, pastorální mši,..  

LIEHMANN Rudolf

syn Ant. Liehmanna (1855 Zlonice – 1904 Rakiczki, Litva)  

hudební pedagog, varhaník, skladatel

Do ciziny odešel, protože tu nenašel uplatnění. V Litvě r.1883 založil hudební školu.

MULLER Václav

– jako vlastenec si později jméno počeštil (1800 Bilichov – 1873 Zlonice)                   

puškařský mistr

Od roku 1832 byl knížecím puškařem ve Zlonicích. Vyrobil více než 500 pušek, zdobených signaturou. V tradici pokračoval syn Josef a vnuk Miroslav.

NEDVĚD Jan

(1893 Kvílice – 1975 Zlonice)

mistr zednický, vlastivědný pracovník, památkář

Převážnou část života strávil ve Zlonicích. Navrhl  řadu domů veřejných i rodinných, vedl např.opravu zámku v Budenicích, ve Vraném, v Peruci, kostela a fary ve Zlonicích.

NEDVĚD Karel

bratr Jana Nedvěda (1904 Lisovice – 1988 Zlonice)

stavitel

Bratři Nedvědové spolupracovali a vzájemně se doplňovali. Po smrti bratra působil při obnově památkové rezervace v Třebízi.

PAUR  František

(1877 Zlonice-1958)

učitel,odborný publicista, redaktor

Autor pedagogických spisů, redaktor učitelských časopisů, zakladatel školní kinematografie.

PEJŠA Valerian

(1858 Zlonice – 1893 Beřovice)                   

lidový prozaik, básník, kovářský dělník

Pohřben v Dolíně.

POKORNÝ Stanislav

(1.3. 1936 Zlonice)

výtvarník, grafik, loutkář, ilustrátor

Základy malování získal ve Zlonicích u malíře Václava Tomana. Absolvoval stolařsko-řezbářskou školu v Lišově (1951-1953)a Školu uměleckých řemesel v Brně (1959-1963), žák prof. O. Zeminy a K. Bruknera. V l. 1961-1966 pracoval jako výtvarník pro Brněnské veletrhy a výstavy, 1966-1967 výtvarník na katedře prehistorie tehdejší Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Od r. 1967 žije a tvoří v Kolíně.  Vedle uměleckoprůmyslového designu se zabývá návrhy a výrobou loutek a marionet, návrhy střeleckých štítů a vojenských praporů, heraldických znaků, užitou grafikou, knižními ilustracemi a exlibris. V jeho tvorbě převažuje kresba rudkou, perokresba a kombinované techniky.

SLABIHOUD Miloslav

prof.Ing.arch. (1910 Zlonice – 1983)                            

architekt, VŠ pedagog, odborný publicista

Od r.1937 působil na Slovensku. Vedoucí katedry výroby staveb Slovenské vysoké školy v Bratislavě, vedoucí Hlavní správy Poverenictva stavebnictva. Autor stavebního slovníku a odborných publikací.

SOLNAŘ Vladimír

prof. (1899 Zlonice – 1976 Praha)                       

právník, VŠ pedagog, redaktor, odborný publicista

Od r.1945 profesor UK Praha. Člen korespondent ČSAV. Zabýval se trestním právem. Redaktor časopisu Právník. Autor odborných publikací.

ŠTĚPÁNEK František Slavomír

(1824 Tuchoměřice – 1899 Tuchoměřice) 

učitel, básník, spisovatel

Od  r.1846 přispíval články, povídkami  a básněmi do časopisů. Několik sbírek vydal samostatně. Přeložil několik historických románů. Ve Zlonicích žil v letech 1866 – 78. Jeho báseň „Říp“ zhudebnil Ant. Liehmann.

ROŠTLAPIL Václav

(1856 Zlonice – 1930 Praha)                    

architekt, projektant

Studoval v Praze a Vídni, podnikl studijní cesty po Evropě a Tunisu. Kromě jiného navrhl projekt a provedl výstavbu Strakovy akademie v Praze a r.1895 pro Národopisnou výstavu v Praze světelnou fontánu. R.1900 získal cenu světové výstavy v Paříži.

ŠVÁCHA Julius

osvětový pracovník, ředitel školy, náčelník Sokola, kronikář

TOMAN Václav

(1896 Brňany u Bohušovic n.Ohří – 1962 Zlonice)                                                 

akademický malíř

Maloval  krajiny a zátiší, ale vynikl především jako portrétista. Nazýván malířem zlonického kraje.

MUDr. WOLF Jaromír                       

spisovatel, námořní lékař, horolezec

Primář Oddělení tělovýchovného lékařství pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

ZELENKA Karel

(1893 – 1966)                 

správce knížecího pivovaru,herec a režisér ochotnického divadla, spisovatel a vydavatel

Inicioval založení Památníku Ant. Dvořáka ve Zlonicích. Publikoval články v regionálním tisku o kulturním regionálním dění, vydal část Sebraných spisů Val. Pejši.

Fotogalerie